Jak prověřit plátce DPH
|

Jak prověřit plátce DPH

3
(1)

Při obchodování s obchodním partnerem, jež je plátce DPH, byste se měli mít na pozoru a vždy zkontrolovat zda není veden jako Nespolehlivý plátce DPH. V zákoně o dani z přidané hodnoty (DPH) je totiž v platnosti ustanovení, dle kterého příjemce plnění ručí za daň neodvedenou Nespolehlivým plátcem.

Kdo je Nespolehlivý plátce DPH

Nespolehlivý plátce DPH je ten, kdo byl na základě rozhodnutí správce daně označen jako Nespolehlivý plátce DPH, který závažným způsobem porušil povinnosti vztahující se ke správě daně. 

Za Nespolehlivého plátce DPH může být označen ten, kdo má např. tři po sobě jdoucí měsíce nedoplatek daně vyšší než 500 tisíc Kč, dojde k vyměření nebo doměření daně správcem daně v min. výši 500 tisíc Kč, zapojil se do podezřelých obchodů, nereaguje na výzvy nebo nedoloží požadované informace správci daně, opakovaně nepodá přiznání k DPH nebo uvádí nepravdivý údaj o sídle společnosti.

Definice nespolehlivého plátce je uvedena v § 106a zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Co znamená ručení za neodvedenou DPH

Odběratel – plátce DPH, ručí za to, že jeho dodavatelza za dodanou službu nebo zboží odvede DPH správci daně.
Pokud odebere zboží nebo službu od Nespolehlivého plátce DPH, přechází na něj riziko ručení za nezaplacenou daň z tohoto zdanitelného plnění.
Tomuto riziku se může odběratel vyhnout tím, že odvede DPH přímo správci daně, s čím ale musí souhlasit dodavatel. Jinak tuto částku může dodavatel od odběratele vymáhat jako dluh.

Jak se zbavit označení nespolehlivý plátce DPH

O vyřazení z evidence je třeba požádat správce daně nejdříve jeden rok od rozhodnutí o zařazení do evidence nespolehlivých plátců DPH.

K vyřazení z evidence dojde v případě, že subjekt za uplynulý rok neporušil povinnosti vztahující se ke správě DPH. V opačném případě běží další roční lhůta, po které může plátce DPH požádat o vyřazení z evidence nespolehlivých plátců DPH.

Ověření spolehlivosti plátce DPH

Ověřit, zda je váš obchodní partner spolehlivý nebo nespolehlivý plátce DPH můžete v Registru plátců DPH

Veškeré aktuální informace ohledně institutu Nespolehlivého plátce DPH najdete na portále Finanční správy – Nespolehlivý plátce DPH

Informace k ruční za nezaplacenou DPH pak naleznete na portále Finanční správy – Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 3 / 5. Počet hlasujících: 1

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky