Nahlížení do katastru nemovitostí online

Nahlížení do katastru nemovitostí online

4
(1)

Nahlížení do katastru nemovitostí by mělo předcházet každému vašemu zájmu o nějakou nemovitost. Pokud máte zájem o koupi pozemku, domu, rekreační chalupy, garáže a jiných nemovitostí, je vždy důležité vědět informace z katastru nemovitostí.

Co je katastr nemovitostí

Účel a náplň práce Katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť spočívá ve vedení katastru nemovitostí, což je vlastně soubor údajů o nemovitostech v České republice. Zahrnuje jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení.

Slouží pro daňové, statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací sloužících ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, nerostného bohatství, kulturních památek, k oceňování nemovitostí a pro řadu dalších veřejně potřebných účelů.

Při vedení katastru nemovitostí pochopitelně dochází i ke změnám vlastnictví parcel a budov, ke změnám průběhu hranic, druhu pozemků, v místním názvosloví apod. Katastrální úřad rovněž provádí revizi údajů v katastru, aby byl zajištěn soulad se skutečným stavem. Zápis do katastru se provádí vkladem, záznamem, poznámkou nebo výmazem. Nejčastějším způsobem je vklad, který se provádí u vlastnického práva, zástavního práva, práva věcného břemene a předkupního práva. Právnické i fyzické osoby mohou požádat o výpis z katastru nemovitostí, nebo do něj nahlížet. Nahlížení je veřejně přístupné i na internetu.

K čemu je katastrální úřad dobrý

Představte si situaci, že chcete koupit byt, dům, rekreační chatu nebo třeba jen pozemek na stavbu nebo ke zřízení zahrádky. Vyberete si v inzerci vhodný objekt, domluvíte se s majitelem a sepíšete kupní smlouvu. Majitel vám předá klíče, ovšem to stále ještě neznamená, že vám váš nový majetek „říká pane“. Abyste se stali právoplatnými majiteli koupené nemovitosti, je třeba provést změnu, neboli přepis majitelů právě v katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru

Kromě těchto situací můžete také nahlížet do katastru za účelem zjištění, kdo je majitelem nějaké nemovitosti, případně zda na nemovitosti takzvaně nevázne věcné břemeno, nebo jiný závazek, či se ohledně nemovitosti, o kterou se zajímáte, nevede nějaké řízení.V posledních letech je taková situace poměrně běžná v souvislosti s exekucemi. Majitel se může dostat do dluhů a jeho věřitel navrhne exekuci na jeho nemovitost. V soudní dražbě se pak příslušná nemovitost prodá a z výtěžku se uspokojí navrhovatel exekuce, případně další věřitelé. Po celý tento proces je inkriminovaná nemovitost označena, aby s ní nebylo možné nakládat. Toto opatření je ve prospěch zájemců o nemovitost.

To vám usnadní rozhodování a ochrání vás před případnými potížemi, kdy byste například uzavřeli kupní smlouvu, která by se v důsledku této situace stala neplatnou. Peníze vyplacené majiteli, tedy prodávajícímu, byste pak museli v nejhorším případě vymáhat z prodávajícího soudní cestou.

Nahlížení do katastru online

V dnešní době moderních komunikačních prostředků, ke kterým patří rovněž internet, není nic jednoduššího, než tímto odkazem nahlédnout do katastru nemovitostí online. Jeho využívání je velmi jednoduché. Do příslušných okének označíte, zda chcete vyhledat parcelu, stavbu, jednotku či konkrétní řízení, do rámečku vepíšete jméno příslušné obce, kde budete hledat a pak již jen počkáte na výsledek hledání.

Nahlížení online do katastru nemovitostí je nyní obzvláště důležité. V souvislosti s novelou Občanského zákoníku platnou od 1.1.2014 totiž platí, že u vlastnictví nemovitosti jsou vždy rozhodující údaje uvedené v katastru nemovitostí. Jinými slovy to znamená, že pokud by například v důsledku nějakého podvodného jednání bylo u vaší nemovitosti přepsáno vlastnictví na jinou osobu, museli byste se domáhat nápravy soudní cestou. Proto se vyplatí čas od času kontrolovat tento stav online nahlížením do katastru nemovitostí.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jak naladit a sledovat O2TV (O2 TV Sport)
Jak prověřit plátce DPH

Jak se vám líbil tento článek?

Čím víc hvězdiček, tím lepší

Průměrné hodnocení: 4 / 5. Počet hlasujících: 1

Zatím nehodnoceno, buďte první.

Podobné příspěvky